Activitats de difusió i reflexió

taules rodones, xerrades, presentacions de projectes socials…

Promovem activitats de difusió i de reflexió en diferents formats per tal de remoure consciències, per tal que certs col·lectius de la nostra societat, també altres entitats, tinguin un espai per a debatre i es facin visibles.